Buurtbemiddelingsacademie

Verdiepingstrainingen

1. Buur 2 overhalen/verleiden voor een gesprek met de andere buren: topsport voor bemiddelaars

Voor alle buurtbemiddelaars die een verdieping in bemiddelingsvaardigheden willen krijgen, zodat de slagingskans van het overhalen van de tweede partij verhoogd wordt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Een intensieve ééndaagse training waarbij het benaderen van de 2e partij voorop staat in al haar facetten. Door uit eigen ervaring in te kunnen spelen op de vragen van de deelnemers kunnen de trainers helpen actuele problemen om te buigen tot successen.
De praktijk heeft bewezen dat de ‘gereedschappen’ die we aanbieden goed werken
De tweede partij lijkt soms moeilijk en het is soms ook ‘Topsport’ om je doel te bereiken. De sporter kent zijn grenzen om geen blessures op te lopen en dat geldt ook voor buurtbemiddelaars.
Wij laten je ervaren hoe ver de grenzen liggen en wat daar consequenties daarvan zijn.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

2. Omgaan met psychiatrie in buurtbemiddelingsgesprekken

Omgaan met psychiatrie in buurtbemiddelingsgesprekken vanuit de richtlijnen van het CCV.

Buurtbemiddelaars krijgen steeds vaker te maken met complexe problematiek. Doordat mensen met psychiatrische problemen steeds vaker in de wijk komen te wonen, en door een ander beleid in de zorg.

Voor de buurtbemiddelaar is het niet altijd eenvoudig om met deze bijzondere doelgroep om te gaan.

 • In de cursus word je rondgeleid in de wereld van de psychiatrie. Door interactieve theorie en casussen krijg je kennis en inzicht in het kennen en herkennen van diverse ziektebeelden. Je krijgt vervolgens ook inzicht hoe je hier mee om kunt gaan als bemiddelaar.
 • Verder zal veel aandacht besteed worden aan, hoe om te gaan met hevige emoties die soms op tafel komen.
 • Herkenbare voorbeelden en casussen uit de eigen praktijk bieden de mogelijkheid om te ervaren hoe je in omgang met mensen met een psychiatrische aandoening respectvol en toch doelgericht omgaat met mogelijkheden en beperkingen die zij vanuit hun ziekte met zich meebrengen.

 

Doelgroep

Buurtbemiddelaars

 

Werkvorm

Een levendige afwisseling tussen theorie en praktijk en alle ruimte om eigen casus in te brengen.

 

Trainer

De training zal gegeven worden door een vakinhoudelijk specialist. Zij is afgestudeerd sociaal agoog, maatschappelijk werker (BSW) en sociaal psychiatrisch verpleegkundige met BIG registratie. En werkzaam in bij de crisisdienst GGZ Centraal regio Gooi en Vechtstreek. Verder heeft zij affiniteit met buurtbemiddeling en de opleiding buurtbemiddelaar gevolgd.

 

Resultaat

Na volgen van deze training herkennen cursisten de verschillende typen van lastig gedrag zoals: narcisme, borderline, tot vermijding, autisme en andere vormen van psychiatrie. De cursisten krijgen meer inzicht in de patronen en de systemische uitwerking daarvan. De training is een dag. U kunt voor deze training 7 PE MfN krijgen.

Om de stof nog beter tot zijn recht te laten komen hebben wij een acteur in het 2e dagdeel waar u het geleerde mee kunt oefenen.  De kosten voor deze opleiding incl. acteur is 1250,-btw vrijgesteld.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

3. Omgaan met de Muppets in je hoofd

Anders leren omgaan met gedachten

Ons leven wordt vaak gedomineerd door gedachten in je hoofd. Iedere gedachte klinkt als een soort stem in je hoofd. Gedachten komen en gaan; daar kun je niets aan doen. Waar je wel wat aan kunt doen is de stem in je hoofd die overal een mening over heeft. Zie deze stem als een soort klaagmuppet, net als de twee oude mannen uit de Muppet Show. Deze muppet bepaalt jouw leven. Hij is gek op oordelen en zorgt dat je onzeker of bang wordt. Deze muppet oordeelt negatief over je, net op het moment dat het goed met je gaat. Let er maar eens op hoe vaak hij tegen jou praat. Hoe vaak zit die klaagmuppet over jou te oordelen? En hoe vaak staat hij in de weg als jij je wilt ontwikkelen? Die muppet in je hoofd bepaalt een groot deel van je leven.

Gelukkig is er goed nieuws: jij bent niet die Muppet!

Die muppets zijn veel aanwezig. Maar, zodra je je hiervan meer bewust bent, kun je er wel anders mee omgaan. In deze 1 daagse opleiding leer je om te gaan met je muppets in je hoofd en vrijer en bewuster beslissingen te nemen die je gelukkiger en vrijer kunnen maken.

Resultaten

 • Je bent je meer bewust van hebt inzicht in je gedachtepatronen, je reacties, je handelen, je emoties en gemoedstoestanden
 • Je weet dat je de keuze hebt om daar soms anders mee om te gaan
 • Je kunt meer afstand nemen van problemen
 • Het leven wordt makkelijker en je geniet bewuster en intenser
 • Je hebt meer energie tot je beschikking
 • Deze training kost €1200, btw vrijgesteld

Ik ben geïnteresseerd in deze training

4. Coaching voor buurtbemiddelaars

Coaching bij burenruzie

Wat verstaan we onder coaching bij burenruzie?

Onder coaching bij burenruzie verstaan we een doelgerichte, procesmatige ondersteuning van een bewoner die een (dreigend) conflict heeft met buren.
Buurtbemiddeling kan verschillende diensten leveren aan buren die een (dreigend) conflict hebben of dreigen te raken:

1. bemiddeling in 1 op 1 conflicten: dit is de hoofdactiviteit van buurtbemiddeling

2. meerpartijenconflicten of groepsconflicten, indien er meer dan twee probleemeigenaren zijn

3. Coaching, indien bemiddeling (nog) niet gevraagd wordt of (nog) niet mogelijk is

4. effectieve verwijzing indien voorgaande diensten niet van toepassing zijn.

Doel van deze training is dat de bemiddelaars leren

• minimaal ontspanning en de-escalatie van het conflict te krijgen
• Inzicht in eigen functioneren als coach
• maximaal herstel van communicatie
• het maken van (intentionele) afspraken tussen betrokkenen
• de klager verder helpen als buurtbemiddeling niet heeft geholpen, of niet kan worden ingezet
• begrip creëren voor het proces van de conflictsituatie
• inzicht in eigen patronen en gedrag geven
• herstel van het machtsevenwicht
• empowerment bereiken.

De training kan gegeven worden in 1 dag, maar gezien de hoeveelheid stof en de mogelijkheid meer te oefenen adviseren wij 2 dagen.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

5. Buurtbemiddeling vanuit systemisch werken (primeur)

Opstellingen voor buurtbemiddeling.

Vanaf onze geboorte maken we deel uit van allerlei gemeenschappen (systemen), zoals ons gezin, familie, school, kerk, werk en maatschappij. Al deze systemen hebben hun eigen regels en wetten, soms duidelijk uitgesproken, veelal onuitgesproken. En al deze systemen hebben invloed op ons.

Ons systeem van herkomst echter, onze familie, heeft een doorslaggevende invloed op hoe wij ons leven vorm geven en ervaren. Bewust of onbewust leven we de wetten en regels van onze familiesystemen. Buren zijn ook onderdeel van een systeem.

Met de cursus opstellingen voor buurbemiddeling leren we je stapje voor stapje met veel oefeningen de methode van opstellingen toepassen. Voor de buren hebben we echt een hele eenvoudige methode ontwikkeld, die aanslaat bij de ruziënde buren.

Wij werken tijdens de tafelopstelling met poppetjes zodat het heel laagdrempelig is voor de buren. Het neutrale van deze figuren geeft de ander de ruimte om er zichzelf op te projecteren en biedt de bemiddelaar mogelijkheden tot het stellen van de juiste vragen. Wij gebruiken deze methode al bij mediations en dat werkt heel goed!

 Wat levert opstellingen voor buurtbemiddeling je op:

 • Probleem van de buren vanuit vele perspectieven zicht baar op tafel
 • Is een aanvullende tool voor buurtbemiddelaars
 • Is een bliksemafleider tussen buren die te veel op de inhoud zitten
 • Biedt heldere blik op verhoudingen tussen de buren
 • Stimuleert alle zintuigen
 • Toont blinde vlekken en onderstromen tussen de buren op tafel
 • Daagt uit tot ‘schuiven’; onderzoek en toetsen ideeën
 • Genereert nieuwe beelden, vragen, ideeën en mogelijkheden
 • Schept gezamenlijkheid met een voor ieder zichtbaar beeld
 • Verheldert en voorkomt miscommunicatie
 • Is bijzonder laagdrempelig

De opleiding is een eendaagse training

Kosten €1200,- btw vrijgesteld

Trainer: Jolan Bosman of Mathilde Hol

6. Omgaan met andere culturen

Met een acteur die uit eigen ervaring spreekt, oefenen en inzicht krijgen.

Volgende punten komen aanbod:

Normen en waarden van “eigen ” en andere culturen.

Bewust zijn van (eigen) vooroordelen.
Cultuur verschillen en de wijze van communiceren.
Verbale en non verbale

communicatie.
Houding / respect en de rol van religie daarin
De training duurt 1 dagdeel.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

7. Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een vorm van bemiddelen waarbij de bemiddelaar een briefwisseling heeft met betrokken buren of heen en weer pendelt om mondelinge boodschappen over te brengen. Bij buurtbemiddeling kiezen we alleen voor de eerste variant. Dit om te voorkomen dat buren woorden van de bemiddelaars verkeerd interpreteren.

De pendelbemiddelaars ondersteunen alle buren. Deze vorm van bemiddeling helpt te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Buren proberen er bij pendelbemiddeling immers nog steeds samen uit te komen en door de bemiddelaars worden standpunten en betrokken posities in samenspraak met elke partij afzonderlijk vertaald naar wensen, zorgen en belangen. Hierdoor wordt het conflict milder, de kans op escalatie kleiner en komen de oplossingen snel in zicht. Het is, als onderling of onder begeleiding praten geen optie meer is, een manier om toch actief te ondersteunen richting een oplossing.

De werkwijze bij pendelbemiddeling

Er wordt in aanvang begonnen met gescheiden gesprekken. De gesprekken worden met alle buren gevoerd, hetgeen een gelijkwaardige inbreng waarborgt. Hierdoor, en door de positie en houding van de bemiddelaars, wordt de suggestie van een schuldvraag of eenzijdigheid voorkomen.

De bemiddelaars pendelen tussen buren en inventariseren in eerste instantie emoties, standpunten, zorgen, wensen en vragen. Het aantal gesprekken per buren hoeft niet gelijk te zijn.
Door het inschakelen van neutrale bemiddelaars kunnen de standpunten over en weer in zakelijke termen, maar met de gevoelens die spelen, worden overgebracht. Uiterste zorgvuldigheid en goede afspraken met betrekking tot de vertrouwelijkheid, zijn voorwaarden om te werken naar een gezamenlijke oplossing. Soms schept deze aanpak voldoende ruimte en veiligheid om alsnog onder begeleiding van de bemiddelaar tot een gezamenlijk gesprek te komen.

Een groot voordeel is dat buren zich in een veilige omgeving inzetten voor een gezamenlijke oplossing, de focus ligt op het bereiken van de gewenste situatie in de toekomst. En dat in een kort en intensief traject (de doorlooptijd is gemiddeld 4-6 weken) helder wordt wat de mogelijkheden zijn en welke afspraken gemaakt moeten worden. De bemiddelaar zal in het begin bij beide buren (apart) alleen bezig zijn met inventariseren en herformuleren van het probleem en de bijbehorende gevoelens. Met als doel de buren competent te maken om een gezamenlijk doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen.

Tijdens de eendaagse training leren de bemiddelaars de methodiek van pendelbemiddeling onder de knie te krijgen. Middels rollenspellen en veel oefenen leren de bemiddelaars de vele voordelen van pendelbemiddeling.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

8. Groepsbemiddeling

Welke processen spelen er bij een groepsbemiddeling. Tips en tools om groepsbemiddeling goed te kunnen uitvoeren. De training is een dag. De training bestaat uit een theorie gedeelte en heel veel oefenen.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

9. Omgaan met agressie tijdens het bemiddelgesprek

Met een acteur een dagdeel oefenen hoe om te gaan met agressie in het bemiddelgesprek. Handvatten krijgen en vooral veel oefenen. Vooral in deze tijd eigenlijk een must voor elk buurtbemiddelingsproject.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

10. Voice Dialogue Allround methode

De voordelen van het toepassen van de Voice Dialogue Allround methode zijn:

· Bij weerstand meer inhoudelijke technieken om hierdoor te breken

· In korte tijd knellende patronen doorbreken

· Cliënt snel en constructief in beweging krijgen

· Cliënten in contact te laten komen met niet beschadigde delen in henzelf

· Werklast verlichten door effectievere gespreksresultaten

Korte uitleg van de Voice Dialogue -Allround methode-:

In de jaren ‘70 ontwikkelden Hal en Sidra Stone de Voice Dialogue methode. Die gaat er van uit dat onze persoonlijkheid een verzameling is van meerdere ‘ikken’ met elk zijn eigen energie, kwaliteiten, kwetsbaarheden en verlangens.

Op deze wijze lijken ze op echte personen en elk ‘ik’ speelt op zijn eigen manier een rol in ons leven. Elk van die ‘ikken’ kunnen we individueel aanspreken en zo meer over onszelf leren. De -Allround methode- geeft sneller toegang tot deze ‘ikken’. Nadruk wordt gelegd op de opbouwende ‘ikken’.

Ruziënde personen zijn zich vaak niet bewust wat ze doen en waar hun boosheid echt vandaan komt en wie(welke “ik”) spreekt tijdens ruzie bij .
Je kunt buren middels VD leren, dat als ze boos zijn en weer botsen met alles , dat een gekwetst ik aan het woord is, en niet wie zijn werkelijk zijn.

Door het toepassen van VD haal je de delen van jezelf naar boven die voorbijgaan aan het ego. Door vanuit een opbouwende deelpersoonlijkheid te spreken kunnen buren zelf ervaren dat zij veel opbouwender en positiever met o.a. weerstand/ruzie omgaan.

Enkele voorbeelden van opbouwende deelpersoonlijkheden;

• De zorgzame buurman
• De zorgzame buurvrouw
• De goede buurman/vrouw
• De begripvolle buurman/vrouw
Duur van de training: 1dag, de training wordt zowel in-company als extern gegeven.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

11. Training Transformatieve mediation

Bij transformatieve mediation wordt het accent gelegd op de relatie tussen personen. In andere vormen van mediation ligt het accent meer op het onderhandelingsresultaat (oplossingsgericht).
Binnen transformatieve mediation wordt een conflict gezien als een kans en een uitdaging om te onderzoeken wat een conflict met de partijen doet. Natuurlijk kan dat alleen als dat ook een wens is van de partijen.
Binnen transformatieve mediation krijg je inzicht in je eigen houding ten opzichte van conflicten. Dat inzicht krijg je door te ervaren wat zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en leiderschap voor jou betekent. Het gaat om het benoemen van wat er voor jou als bemiddelaar werkelijk is door verbaal en non-verbaal congruent te zijn. In elk conflict, zo is het uitgangspunt van de TM, hebben betrokkenen een eigen aandeel.
Vaak leggen we de verantwoordelijkheid voor het conflict bij de ander. Bij de TM gaat het erom die eigen verantwoordelijkheid te onderzoeken volgens een model. Om het model te kunnen toepassen is het nodig je eigen oordelen, angsten en irritaties uit het verleden te benoemen en te delen met de groep. Dat vraagt om zelfreflectie en bereidheid om je eigen gewoonten te onderzoeken. Kortom: eerst het model toe te passen op jezelf. Want als je begrijpt hoe en vanuit welke motieven je zelf als bemiddelaar werkt, des te beter ben je in staat om op een authentieke wijze dat zelfrespect, zelfvertrouwen en de kracht van de deelnemers aan een bemiddelingsgesprek te mobiliseren.
Erkenning en empowerment zijn centrale begrippen binnen de TM.

Het doel van transformatie is de ontwikkeling en groei naar kracht en compassie van het individu voor de ander, de omgeving. Dat betekent dat het er niet om gaat om een situatie te veranderen, maar om met de opgedane inzichten een nieuwe situatie te laten ontstaan, waarbij de ander met respect en compassie tegemoet getreden wordt.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

12. Neutraliteit bewaken als bemiddelaar

Het is een hele uitdaging om neutraal te blijven tijdens het bemiddelingsgesprek. In deze training krijg je tips en tools mee om neutraler te blijven en te accepteren dat je ook niet neutraal kun zijn, zonder dat de ander (partijen) er last van hebben.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

13. NLP voor bemiddelaars

De grondgedachte van NLP is om vaardigheden van “communicatie”-experts in kaart te brengen (te modelleren in NLP-termen) en als techniek aan anderen te onderwijzen. Deze technieken hebben in een conflicthanteringsproces een grote toegevoegde waarde.

Doelstelling

In deze praktijkgerichte training maken de deelnemers kennis met relevante onderdelen uit de NLP-instrumentenkoffer, afgewisseld met mini-oefeningen om te ervaren en andere oefeningen om vaardigheden te ontwikkelen. Doel van de training is bewustwording en ontwikkeling van eigen effectieve communicatie om dat doelbewust te kunnen inzetten in het bemiddelingsproces.

De grondgedachte van NLP is om vaardigheden van “communicatie”-experts in kaart te brengen (te modelleren in NLP-termen) en als techniek aan anderen te onderwijzen. Deze technieken hebben in een conflicthanteringsproces een grote toegevoegde waarde.

Onderwerpen

Wat is NLP?
Hoe kan NLP worden ingezet in buurtbemiddeling?
Wat is de rol van de taal in conflicten?
Non verbale signalen: oppikken en interpretatie;
Mentale blokkade

Ik ben geïnteresseerd in deze training

14. Mindfulness in Buurtbemiddelingsgesprekken

aandacht . ontspanning . zelfvertrouwen

Conflicten leveren spanning en stress op. De bemiddelaar weet dat als geen ander.

Tijd om mindfulness in buurtbemiddeling te introduceren. In deze workshop gebeurt dat niet louter als middel tot ontspanning.

Er wordt geleerd en geoefend om tegelijkertijd ontspannen, wakker, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Wat weer behulpzaam is om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn temidden van het spanningsveld van een bemiddeling.

De workshop ‘Mindfulness in Buurtbemiddeling’ is bedoeld en vormgegeven voor buurtbemiddelaars Mindfulness is een algemeen en breed inzetbaar principe. In de workshop zal in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing in conflictsituaties.

Per workshop kunnen maximaal 10 deelnemers worden ingeschreven, training is 1 dag of 2 dagen

Inhoud van de training:

De workshop is ervaringsgericht. Er wordt geleerd aan de hand van eigen

ervaringsmomenten. Leerdoelen zijn :

Inzicht verwerven in en ervaren wat het betekent om ‘mindfull’ te zijn.

 • Onderzoek naar en het eigen maken van een persoonlijke manier om mindfull te zijn;
 • Onderzoek naar en het eigen maken van een persoonlijke stijl om mindfulness in conflictsituaties en in de mediation praktijk in te zetten;
 • Bewustwording van de eigen (voor) oordelen, opvattingen, gevoelens etc. die de  openheid van mindfulness bemoeilijken en leren daarmee om te gaan;
 • Bevorderen om als mediator met meer aandacht, ontspanning, zelfvertrouwen te zijn

Ik ben geïnteresseerd in deze training

15. Provocatief coachen / bemiddelen

Met extreme standpunten en sterk overdrijven het probleem van de klant zo benaderen dat hij zijn probleem:in de juist proporties gaat zien, gaat beseffen dat hij zijn eigen probleem instand houdt, ruimte en creativiteit krijgt voor creatief handelen en denken. Kernbegrippen voor deze dag zijn humor, lef ,out of the box denken. De training duurt 1 dag.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

16. Verdieping van het bemiddelingsgesprek

Middels theorie en oefenen met een trainingsacteur, leren de bemiddelaars de ultieme methodieken om nog effectiever te bemiddelen. De training duurt 1 dag.

Ik ben geïnteresseerd in deze training

17. Oplossingsgericht vragen/werken/bemiddelen voor buurtbemiddelaars/mediators

Oplossingsgericht (buurt-)bemiddelen richt zich niet op het conflict, maar vraagt: Wat wilt u voor het conflict/gedoe/kwestie in de plaats?

De buren in bemiddeling worden uitgenodigd hun (gezamenlijke) doel te formuleren, en oplossingen te bedenken die dat doel dichterbij brengen.
De expertise van de oplossingsgericht(buurt-)bemiddelaar ligt in het stellen van oplossingsgerichte vragen om hierbij nuttig te zijn.
Het concept en de methodiek van oplossingsgericht bemiddelen, alsook de houding van de oplossingsgerichtbemiddelaar, verschillen van traditionele vormen van bemiddeling, maar kunnen ook goed worden gecombineerd.
Met oplossingsgericht bemiddelen is de sfeer positiever: Het gaat immers over de gewenste toekomst en niet over het ongewenste heden of verleden.
In de praktijk blijkt bij het toepassen van deze vorm van bemiddelen  kortere en minder gesprekken nodig te zijn, en daarmee natuurlijk tijd- en kosten besparen.

Deze 1-daagse training is geschikt voor beginnend en ervaren bemiddelaars die hun vaardigheden willen vergroten en met hun ervaring en kennis nieuwe methodes willen ontdekken die, blijkens eerdere evaluaties voor deze training, voor velen een eye-opener is. Er wordt veel geoefend met casuïstiek in een veilige en ontspannen omgeving waar met elkaar de praktijk en de theorie van oplossingsgericht bemiddelen samengebracht  kunnen worden. Onderdeel van de training is de 7-stappen methode.
De 7 stappen dans heet een dans omdat het flexibel is. De buren bepalen de snelheid van de dans.

De bemiddelaar volgt en schat in welke volgorde van stappen hij/zij gebruikt. Er zijn veel mogelijkheden om de stappen te combineren. Soms kun je alle stappen gebruiken, soms slechts een paar. Als het maar bij de situatie past. Contact leggen is altijd de eerste stap. 

Bij de 7 stappendans gaat het om de ECHTE communicatie, wat speelt er, wat zit er onder de ijsberg? De buren zijn er tot nu toe niet samen uitgekomen, anders zaten ze er niet. Let heel goed op de non-verbale
communicatie van de buren, volg de buren daar in.