Buurtbemiddelingsacademie

Training pendelbemiddeling

Wat is pendelbemiddeling?

Pendelbemiddeling is een vorm van bemiddelen waarbij de bemiddelaar een briefwisseling heeft met betrokken buren of heen en weer pendelt om mondelinge boodschappen over te brengen. Bij buurtbemiddeling kiezen we alleen voor de eerste variant. Dit om te voorkomen dat buren woorden van de bemiddelaars verkeerd interpreteren.

De pendelbemiddelaars ondersteunen alle buren. Deze vorm van bemiddeling helpt te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Buren proberen er bij pendelbemiddeling immers nog steeds samen uit te komen en door de bemiddelaars worden standpunten en betrokken posities in samenspraak met elke partij afzonderlijk vertaald naar wensen, zorgen en belangen. Hierdoor wordt het conflict milder, de kans op escalatie kleiner en komen de oplossingen snel in zicht. Het is, als onderling of onder begeleiding praten geen optie meer is, een manier om toch actief te ondersteunen richting een oplossing.

De werkwijze bij pendelbemiddeling

Er wordt in aanvang begonnen met gescheiden gesprekken. De gesprekken worden met alle  buren gevoerd, hetgeen een gelijkwaardige inbreng waarborgt. Hierdoor, en door de positie en houding van de bemiddelaars, wordt de suggestie van een schuldvraag of eenzijdigheid voorkomen.

De bemiddelaars pendelen tussen buren en inventariseren in eerste instantie emoties, standpunten, zorgen, wensen en vragen. Het aantal gesprekken per buren hoeft niet gelijk te zijn.
Door het inschakelen van neutrale bemiddelaars kunnen de standpunten over en weer in zakelijke termen, maar met de gevoelens die spelen, worden overgebracht. Uiterste zorgvuldigheid en goede afspraken met betrekking tot de vertrouwelijkheid, zijn voorwaarden om te werken naar een gezamenlijke oplossing. Soms schept deze aanpak voldoende ruimte en veiligheid om alsnog onder begeleiding van de bemiddelaar tot een gezamenlijk gesprek te komen.

Een groot voordeel is dat buren zich in een veilige omgeving inzetten voor een gezamenlijke oplossing, de focus ligt op het bereiken van de gewenste situatie in de toekomst. En dat in een kort en intensief traject (de doorlooptijd is gemiddeld 4-6 weken) helder wordt wat de mogelijkheden zijn en welke afspraken gemaakt moeten worden. De bemiddelaar zal in het begin bij beide buren (apart) alleen bezig zijn met inventariseren en herformuleren van het probleem en de bijbehorende gevoelens. Met als doel de buren competent te maken om een gezamenlijk doel te formuleren en  oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen.

Tijdens de eendaagse training leren de bemiddelaars de methodiek van pendelbemiddeling onder de knie te krijgen.
Middels rollenspellen en veel oefenen leren de bemiddelaars de vele voordelen van pendelbemiddeling.