Buurtbemiddelingsacademie

Basistraining Buurtbemiddeling

INLEIDING

De basistraining wordt door Match-it verzorgd met de praktijk van Buurtbemiddeling als startpunt.
Trainer Paul Tijssen kan uit eigen jarenlange ervaring als coördinator Buurtbemiddeling (Zutphen) putten uit honderden intakegesprekken en bemiddelingen. Deze ervaring zorgt voor een kennisoverdracht die direct aansluit op de praktijk. Het is altijd een uitdaging geweest om de bemiddelaars zo succesvol mogelijk te laten zijn.
Niet alleen hangt het succes van een buurtbemiddelingsproject af van het aantal geslaagde bemiddelingen maar ook van het enthousiasme, het groeiproces en de voldoening van de vrijwilliger. Dit zorgt namelijk voor een sterk team met weinig verloop. Door vanuit onze praktijkervaring en passie voor het vak te trainen, nemen we de vrijwilligers zover mee dat burgerzelfredzaamheid een realiteit kan worden.

Na afloop van de training krijgen de bemiddelaars een enquêteformulier waarin zij de training kunnen beoordelen. De projectleider krijgt deze formulieren en stuurt deze op naar het CCV.

Conform het kwalificatiedossier Vrijwilliger Buurtbemiddeling van het CCV komen volgende onderdelen aan bod in de training:

Beroepsomschrijving
De bemiddelaar leert zijn rol en vaardigheden tijdens de training, hij leert de fasen van de bemiddeling.
Hij/zij leert omgaan met complexe situaties met behulp van gedegen theoretische achtergrondinformatie en rollenspellen, al dan niet met professionele acteurs.
Extra veel aandacht gaat naar de intakes van de beide buren (partij A en B) en het bemiddelingsgesprek waarbij de bemiddelaars zelf ervaren hoe zij het beste kunnen anticiperen op wat zij tegenkomen.

Beroepshouding
De bemiddelaar leert integer te werk te gaan.

Beroepscompetenties
Tijdens de rollenspellen leren de bemiddelaars om te gaan met allerlei soorten emoties.
Tevens wordt veel aandacht besteed aan het samenwerken tussen de bemiddelaars onderling.

Beroepscompetentie beheersingscreteria
De bemiddelaar leert een bruggenbouwer te zijn/worden.
Veel nadruk wordt ook gelegd op het neutraal zijn, dit blijkt tijdens de trainingen een grote uitdaging voor veel bemiddelaars.
Verbaal als non-verbaal worden de bemiddelaars getraind en leren deze vaardigheden herkennen en te gebruiken bij de uitoefening van het vak bemiddelaar.
De bemiddelaar heeft altijd de regie in het bemiddelingsgesprek.

Respect voor anderen
De bemiddelaar leert elke buurtbewoner ongeacht ras leeftijd cultuur neutraal te benaderen.

Omgaan met weerstand
In rollenspellen leert de bemiddelaar omgaan met alle soorten weerstand die er zijn.
Door zelf te ervaren wat weerstand is kan hij/zij vrijer in het gesprek te staan.

Samenwerking
Tijdens de rollenspellen leert de bemiddelaar samen te werken met zijn mede-bemiddelaars, met als resultaat een optimale gebruikmaking van elkaars kwaliteiten.

Ontwikkeling van buurtbemiddelingsprofessionaliteit
Met behulp van de 'sandwich-methode' leert de bemiddelaar feedback te geven en te reflecteren op het eigen handelen.

Sensitief zijn
De bemiddelaar leert om gevoelens die in hem/haar opkomen te durven uiten. Vaak worden goede impulsen weggerationaliseerd.

Hevige emoties
In rollenspellen leert de bemiddelaar om te gaan met alle soorten emoties middels een acteur.
Juist door het zelf te ervaren kan de bemiddelaar beter omgaan met emoties van hem zelf of de ander.

Inhoud basistraining
De beginnende bemiddelaar
• Eigen motivatie
• Basisovertuigingen
• Grondhouding

Communicatie
• Verbaal en non-verbaal
• Stemgebruik
• Fysiologie
• Gesprekstechnieken

Fasen van buurtbemiddeling
• Aanmelding
• Intakegesprek eerste partij
• Intakegesprek tweede partij
• Bemiddelingsgesprek beide partijen
• Ondertekening intentieverklaring
• Nazorg
• Registratie

De bemiddelaars die zijn geslaagd krijgen een certificaat van deelname aan de basistraining Buurtbemiddeling.
Een advies over de kunde en inzetbaarheid van elke cursist gaat naar de betreffende coördinator. Wij sturen de certificaten naar de coördinator zodat deze ze kan uitreiken.


Gabrielle Langhout
Petra Verschoor

Trainingslocatie is in Arnhem. Stayokay Arnhem.

Hoe kom ik bij Stayokay Arnhem?

Met de bus:
 

Vanaf station Arnhem neem je stadsbus 3 richting Alteveer. Je stapt uit bij de halte Ziekenhuis Rijnstate. Volg daar de wegwijzers naar het hostel.

Vanaf het station vertrekken ook treintaxi's.

EIGEN VERVOER
Gratis parkeren

Stayokay Arnhem ligt aan een openbare weg. Auto's kunnen gratis parkeren. Voor bussen gelden andere regels. Je kunt hier je elektrische auto opladen aan een laadpaal.

 
 
 
Inschrijfformulier basistraining Buurtbemiddeling