Buurtbemiddelingsacademie

Buurtbemiddelings Academie Trainingen voor bemiddelaars
INSCHRIJVING & DATA

De basistraining wordt door Match-it verzorgd met de praktijk van Buurtbemiddeling als startpunt.

 16 verschillende verdiepingstrainingen voor Buurtbemiddeling

Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een neutrale ‘buurtbemiddelaar’ inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken.

De basistraining Buurtbemiddeling en de verdiepingstrainingen bieden gecertificeerde MFN-mediators en geregistreerde mediators recht op PE-punten. 

OVER buurtbemiddeling academie

In Nederland zijn meer dan 230 projecten Buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars die ingezet worden bij een van deze projecten moeten de basistraining buurtbemiddeling volgen. En, ervaren buurtbemiddelaars willen graag bijblijven en hun vaardigheden uitbreiden. Buurtbemiddelingsacademie.nl biedt een breed scala aan basis- en vervolgtrainingen voor buurtbemiddelaars.

Op buurtbemiddelingsacademie.nl vindt u alle informatie over de inhoud van de verschillende soorten trainingen en de data wanneer deze worden gegeven. Wij zijn een door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)erkend trainingsbureau.

Buurtbemiddelingsacademie.nl is een speciale site die opgezet is vanuit Match-it trainingen en mediation www.match-it-mediators.nl. Paul Tijssen is ervaren trainer in het geven van onder meer buurtbemiddelingstrainingen. Hij is zelf jarenlang projectleider Buurtbemiddeling geweest in Zutphen. Alle trainingen zijn gestoeld op praktijkervaringen. Samen met een team van zeer ervaren trainers en acteurs worden de trainingen vormgegeven.

accreditaties
buurtbem-1.png
mfn-logo
accredited-basic-course-mediation-300x176-1